top of page
Screenshot 2023-06-06 at 12.40.05.png

СПУСЪК

От Жорж Юлгар
Режисьор: Георги Михалков

Участват: Ива Караманчева, Яна Маринова, Димитър Живков, Теодор Папазов
Костюмограф: Мария Колева


“Кой има право да дръпне спусъка? Само този, който е готов да го направи в собственото си слепоочие.”
Всичко, което искаме си има цена. А тази, която плащаме за да сме съвременни, обичани, успешни и свободни е особено висока.
Дали изборът, който правим ни гарантира погледа назад без съжаление, без броене на пропуснати влакове?
Дали разпънати между животното в нас и животните около нас можем да намерим човека в себе си и човек до себе си?
Дали материалното благополучие е достатъчно, за да запълни дупките в нас?
Жестоки обрати в една история на пръв поглед проста и банална, а всъщност усукана като криволиците на лабиринта от копнежи, страхове и предразсъдъци, в който се лутаме.

EVENT DATES

bottom of page